Sede Legale e Operativa:
Via Sandro Totti 12/A
60131 Ancona - Italia
Tel. 071 286 14 82
Cod. Fisc. - P. IVA 01327360424
C.C.I.A.A. Ancona REA 124149
Capitale Sociale Euro 37.800 i.v.
E-mail: info@iselqui.com
This site requires Macromedia Flash PLUG-IN
DOWNLOAD MACROMEDIA FLASH PLUG-IN
Skip intro